Sekcje sportowe

Sekcje sportowe dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami PP

Zapraszamy na zajęcia, gdzie mozesz znaleźć coś dla siebie!

Zajęcia sportowe dedykowane studentom/doktorantom z niepełnosprawnościami są prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych trenerów. Mają na celu zakorzenienie dobrych nawyków w dbałości o sprawność fizyczną.  
Reprezentacja Politechniki Poznańskiej uczestniczy również w Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS. To cykl zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami prowadzony od 2016 roku w ramach upowszechniania sportu. Składa się z kilkunastu dyscyplin a rywalizacja odbywa się w ciągu danego roku akademickiego. Uczestnictwo w zajęciach nie obliguje do uczestnictwa w zawodach sportowych.
Studenci mogą otrzymać zaliczenie z wychowania fizycznego na podstawie uczestnictwa w zajęciach danej sekcji sportowej oraz ubbiegać się o punkty do stypendium Rektora PP. O zaliczeniu decyduje trener. 

Harmonogram sekcji sportowych dla studentów i doktorantów PP w roku akademickim 2021/2022:
- Tenis stołowy: poniedziałek, godzina 17:00-18:30, Hala Sportowa PP (ul. Piotrowo 4)
- Kręgle/Bowling: poniedziałek, godzina 18:30-20:00, Hala Sportowa PP (ul. Piotrowo 4)
- Pływanie: wtorek, godzina 19:00-20:30, Basen Posnania (ul. Słowiańska 78)
- Tenis ziemny: piątek, godzina 12:30-14:00, Korty tenisowe PP (obok Hali Sportowej PP)

Serdecznie Was zapraszamy!

Sekcje sportowe.